f

 

Opintoneuvonta ja suunnittelu

Suunnittelijaopettaja Heikki Riikonen
puh. 040 133 4215


Toimistosihteeri Kaija Tomperi
puh. 040 133 4223

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Lukuvuosi 2017-18

Lukujärjestys

Lukukausimaksut
120€ perusopinnot
149€ nuorisoteatteri

__________________________

Opinnoista

Opetussuunnitelma 

Kansalaisopiston kuvataideopetuksen sivuille

________________________Teatteritaiteen perusopetus, lapset ja nuoret


Pirkko kapanen-naamio (kopio) (kopio)Pirkan opisto tarjoaa lasten teatteritaiteen perusopetusta yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaan.

Opintojen laskennallinen laajuus on 500 h. Opinnot on tarkoitettu 7-16 -vuotiaille ja ne ovat tasolta toiselle eteneviä.

Teatteritaiteen perusopetus tukee lapsen ja nuoren itsetunnon kehittymistä ja myönteisen minäkuvan muodostumista.

Oppilas harjoittelee ajatustensa ja tunteidensa ilmaisemista teatterin keinoin tutustumalla teatterin ilmaisun perusteisiin. Opiskelu on kokonaisvaltaista ja toiminnallista sekä moniaistista ja elämyksellistä.

Opetussuunnitelma täyttää taiteen perusopetuksen laissa ja asetuksessa (laki 633/1998 ja asetus 813/1998) määrätyt tehtävät ja tavoitteet ja se on laadittu keväällä 2014 Pirkan opistossa valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden (OPH, määräys 11/011/2005) pohjalta niitä täsmentäen ja soveltaen paikallisiin olosuhteisiin.