f


Opintoneuvonta ja suunnittelu

Suunnittelijaopettaja Heikki Riikonen
puh. 040 133 4215


Toimistosihteeri Kaija Tomperi
puh. 040 133 4223

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi


 

Teatteritaiteen perusopetus, aikuiset

Sanna Elovaara (kopio)

Teatteritaiteen perusopetus sopii näyttelemään haluaville aikuisille. Teatteritaiteen perusopetuksen tehtävä on antaa edellytykset elinikäiselle harrastukselle ja luoda valmiuksia alan jatko-opintoihin. Opintojen aikana oppilas perehtyy suomalaiseen teatteriperinteeseen ja muuhun teatterikulttuuriin.

Opetuksen tavoitteena on oppilaan luomisrohkeuden löytäminen sekä taiteellisen toiminnan ja ajattelun tukeminen. Pääpaino teatteritaiteen opinnoissa on näyttelijäntyöllä.

Opinnot suorittanut ymmärtää teatterityön taiteellisia prosesseja ja tuntee teatterin monimuotoisena työympäristönä. Teatteritaiteen perusopetuksen ryhmät esiintyvät säännöllisesti osana opiskeluaan.

Aikuisten teatteritaiteenopinnot perustuvat lakiin taiteen perusopetuksesta sekä määräykseen opetussuunnitelman perusteista ja niissä noudatetaan yleisen ja laajan oppimäärän paikallisia opetussuunnitelmia. Opintojen laskennallinen laajuus on yleisessä oppimäärässä 18,5 op, 500 h ja laajassa oppimäärässä 48 op, noin 1300 h.

Lukukausimaksu 2017-18:149 €


 

Opetussuunnitelma 

Kansalaisopiston teatteritaiteen opetuksen sivuille