f


Opintoneuvonta ja suunnittelu

Koulutussuunnittelija Eeva Suutari-Saatsi
puh. 040 133 4214

Toimistosihteeri Tuija Vainio
puh. 040 133 4217


Sähköposti: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

_____________________________
Tanssin taiteen perusopetus


Pirkan opiston tanssilinja lapsille ja nuorille

Tanssi baletti1 (kopio) (kopio)Pirkan opiston tanssilinja antaa tanssitaiteen yleisen ja laajan oppimäärän mukaista perusopetusta.Tanssikoulussa opetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ja monipuolista.

Tavoitteellisessa ja pitkäjänteisessä opetuksessa tanssitaitoja kehitetään ja syvennetään. Tanssilinja tarjoaakin alasta kiinnostuneille lapsille ja nuorille antoisan harrastusmahdollisuuden. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, tukea oppilaan fyysistä ja psyykkistä kehitystä ja hyvinvointia. Lisäksi tavoitteena on kannustaa oppilasta terveelliseen liikkumiseen ja elämäntapaan.

Opetus sisältää teoria-aineita, kehonhuoltoa sekä monipuolisen tanssivalikoiman. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat klassinen baletti ja jazz/nykytanssi.

Yleisen oppimäärän opinnot rakentuvat 10 opintokokonaisuudesta, yhteensä noin 500 laskennallisesta oppitunnista. Tavoitteena on, että oppilas kokee tanssin iloa, oppii ilmaisemaan itseään ja kehittää tervettä itsetuntoa.

Laajan oppimäärän opinnot koostuvat perusopinnoista (540 h) ja syventävistä opinnoista (760 h). Niiden tavoitteena on, että oppilas syventää tanssi-ilmaisuaan pitkäjänteisesti, elämyksellisen ja tutkivan oppimisen avulla sekä kehittää valmiuksia, jotka antavat pohjan hakeutua ammattiopintoihin tai jatkaa tanssia elämänikäisenä harrastuksena.

Opetussuunnitelma on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) sekä määräyksen opetussuunnitelman perusteista (määräys 11/011/2005) mukaisesti.

Opetussuunnitelma

Kansalaisopiston tanssin opetus