f

Jaoston kokoonpano 2017-2021


Nokian kaupunki:

Niina Melkko, pj. - varalla Anna Rahikkala

Anttiolavi Salonen - varalla Kimmo Lamminsivu


Lempäälän kunta:

Mikko Koivuluoma - varalla Tarja Rossi

Marja Sundström - varalla Riitta Mäkinen


Pirkkalan kunta:

Niilo Rautionmaa - varalla Aki Hepokorpi

Eeva Uskali - varalla Senni Almusa


Vesilahden kunta:

Tuulia Kallioinen, varalla Anneli Kesola
 

Pirkan opiston jaosto

Kirjokannet

Pirkan opiston hallinnollisena toimielimenä toimii opistojaosto Nokian sivistyslautakunnan alaisuudessa. Jaoston tehtävänä on opiston talouden, strategian ja toiminnan päälinjauksista päättäminen, lukuun ottamatta talousarviota ja tilinpäätöstä, jotka käsittelee sivistyslautakunta. Jaosto kuitenkin valmistelee talousarviota koskevan esityksen.

Nokian kaupunki sekä Pirkkalan ja Lempäälän kunnat ovat nimenneet jaostoon kukin kaksi jäsentä ja Vesilahden kunta yhden jäsenen. Jaostoon valitut jäsenkuntien edustajat osallistuvat myös niihin Nokian sivistyslautakunnan kokouksiin, joissa käsitellään Pirkan opiston asioita.

Jaosto on kuntalain 51 §:n tarkoittama yhteinen toimielin.

Jaosto kokoontuu pääsääntöisesti parin kuukauden välein. Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävissä

Nokian kaupungin Esityslistat ja pöytäkirjat -hakupalvelussa