f

 

Pirkan opiston laatuasiakirjat

Moderni käsitys laadunvarmistuksesta tarkoittaa niitä menettelytapoja, prosesseja ja järjestelmiä, joiden avulla turvataan ja kehitetään laatua. Pirkan opistossa on tähdätty laadun kehittämiseen koko opiston olemassaolon ajan, vuodesta 2013 lähtien. Kehittämistyö tukeutui alussa valtaosin CAF-järjestelmän periaatteisiin, mutta lisäksi opistossa on kehitetty omia, laatutyössä käytettäviä toimintatapoja.

Laatutyön aikana on valmistettu useita asiakirjoja, joilla on pyritty kuvaamaan opiston  toimintaa ja opistossa tehtävää kehittämistyötä. Tämän sivun linkeistä avautuvat nyt olemassa olevat asiakirjat. Jatkuvana prosessina toteutettava laatutyö etenee ja sen myötä myös asiakirjavalikko päivittyy, uusiutuu ja täydentyy vuosittain.


Sopimus Pirkan opistosta

Organisaatio

Prosessit

Verkostot

Vuosikello

Henkilöstön perehdyttämisohje

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016

Viestintäsuunnitelma

Kehittämisohjelma 2017

Kestävän kehityksen ohjelma

Tuntiopettajan opas 2017-2018

Kurssihinnoittelun perusteet 2017

Asiakastyytyväisyystutkimus 2016

Tuntiopettajien hyvinvointikartoitus 2016