f

Peruutusehdot

Jos et voi osallistua kurssille, ilmoita perumisesi välittömästi Pirkan opiston toimistolle puhelimella, sähköpostilla tai henkilökohtaisella käynnillä. Internet-ilmoittautumisen voi peruuttaa myös sivuston peruuttaminen -toiminnolla seitsemän vuorokautta ennen kurssia. Tarkista internet-perumisen onnistuminen. Säilytä itselläsi dokumentti perumisesta tai toimistohenkilön nimi, jonka kanssa asioit. Huom! Peruutusta ei voi tehdä opettajalle!

Kurssin voi peruuttaa maksutta viimeistään seitsemän päivää ennen kurssin alkamista. Seitsemän päivän jälkeen, mutta ennen kurssin alkua tehdystä peruutuksesta laskutetaan 20 € tai enintään kurssimaksu. Mikäli kurssi on jo ehtinyt käynnistyä, peritään koko kurssimaksu. Lyhytkursseille osallistumisen peruutus tulee aina tehdä viimeistään seitsemän päivää ennen kurssia. Tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta peritään koko kurssimaksu. 

Jos olet ilmoittautunut koko vuoden kestävälle kurssille, etkä halua jatkaa enää kevätkaudella, kurssipaikan perumisesta on ilmoitettava opiston toimistoon marraskuun loppuun mennessä.

Taiteen perusopetuksessa - lukuun ottamatta musiikkia - oppilaspaikan voi peruuttaa maksutta opetuksen käynnistymiseen asti. Mikäli peruutus tehdään syyskuun loppuun mennessä, peritään 20 €.  Mikäli peruutus tehdään lokakuussa, peritään 1/2 lukukausimaksusta. Lokakuun jälkeen tehty peruutus ei oikeuta enää lukukausimaksun alennukseen. 

Musiikin taiteen perusopetuksessa oppilaspaikan peruutus on 50 € syyskuun loppuun asti ja lokakuun loppuun asti 100 €. Sen jälkeen peruutetusta oppilaspaikasta opisto perii koko syyslukukauden maksun.

Huom! Kurssin maksamatta jättäminen tai kurssille tulematta jääminen ei ole peruutus!

Kurssimaksua ei palauteta, vaikka opiskelija keskeyttäisi kurssin. Mikäli kuitenkin sairastuminen estää osallistumisesi yli puoleen osallistumiskerroista, voit saada puolet kurssimaksusta takaisin lääkärintodistuksen perusteella. 

Mikäli opiskelija ilmoittautuu tai saa kurssipaikan, esim. varasijalta, kurssin ollessa jo puolivälissä, opiskelijalta laskutetaan puolet koko kurssin maksusta. Kurssin pidentyessä tai lyhentyessä ei alle 5 euron muutoksia huomioida. Mikäli opiskelija vaihtaa kalliimmalta halvemmalle kurssille, ei hintaa alenneta. Halvemmalta kalliimmalle kurssille vaihdettaessa alle 5 euron muutoksia ei huomioida.

Opistolla on oikeus peruuttaa suunniteltu kurssi, mikäli kurssille ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia. Minimiraja on yleensä 7-10 opiskelijaa kurssista riippuen. Mikäli olet jo maksanut kurssin, saat tällaisessa tapauksessa kurssimaksusi täysimääräisenä takaisin. Ilmoita tilinumerosi toimistoon.

Opettajan sairastuessa, pyritään kurssille saamaan sijainen. Mikäli sijaisen saanti on kuitenkin mahdotonta, pyritään kurssikerta aina korvaamaan. Kurssikerta voidaan korvata myös normaalista poikkeavana aikana tai muualla kuin vakituisessa paikassa. Opisto voi myös jättää yhden kokoontumiskerran korvaamatta. Mahdollisista peruutuksista ilmoitetaan opiskelijoille tekstiviestillä, mikäli matkapuhelinnumero on annettu ilmoittautumisen yhteydessä.