f

Kestävä kehitys 

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on. Sen kolmeksi peruselementiksi ovat muotoutuneet ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Kestävän kehityksen tavoitteena on taloudellisesti tehokas, yhteiskunnallisesti tasa-arvoinen ja ympäristön kannalta kestävä kehitys. Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen tiedon ja osaamisen edistämisessä.

Lisätietoa kestävästä kehityksestä


Suunnitelmallista kehittämistyötä

Pirkan opistossa kestävä kehitys perustuu opiston strategiaan ja kestävän kehityksen arvot ohjaavat opiston toimintaa. Jatkuvan kehittämistyön takaamiseksi Pirkan opisto antoi kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen kesäkuussa 2015. Toimenpidesitoumuksessaan Pirkan opisto sitoutuu tavoittelemaan OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia vuoden 2017 loppuun mennessä. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on kansallinen kestävän kehityksen strategia. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä. Kehittämisprosessin avulla opisto pyrkii jäsentämään toimintaansa järjestelmällisesti keke-näkökulmasta. 

Kestävä kehitys opiston arjessa

Pirkan opiston toiminnassa on jo monia asioita, joissa kestävän kehityksen periaatteet toteutuvat: kurssitarjonnasta löytyy monikulttuurisuutta ja ekologista elämäntapaa edistäviä kursseja, kierrätysmateriaaleja käytetään erityisesti käsityökursseilla, opistoaseman jätteiden lajittelua on kehitetty jne.

Kestävää kehitystä käsitellään lisäksi useilla luennoilla. Opistolta voi myös tilata jätteiden lajitteluun, kierrätykseen ja kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta.


Opiston käsityökursseilla kierrätetään materiaaleja idearikkaasti
Kirjan uusi elämä
Laukku vanhoista solmioista
Nokian opistoaseman kirjakulmaan voi jättää itselle tarpeettomaksi jääneen kirjan ilahduttamaan toisia ja tehdä luku- ja musiikkilöytöjä
Nokian opistoasemalla saatiin biojäte- ja kartonkikeräyspisteet henkilöstön taukotiloihin maaliskuussa 2016
Taidon päivän tempauksessa 14.4.2016 oli Lempäälän Kanavan koululla touhua ja tohinaa. käsityötarvikkeiden tyhjennysmyynnissä moni materiaali sai uuden kodin,..
..hyväntekeväisyyskampanjassa virkattiin ja neulottiin peittoja lankakerien lopuista hyvän asian puolesta sekä tekstiilien kierrätyksen tietoiskut kiinnostivat!
Tekstiilien kierrätysinfo keräsi tuvan täyteen.
Tyhjennysmyyntipöytien ympärillä kävi kova kuhina.


Pirkan opistolla on myös vuosittain päivittyvä kestävän kehityksen ohjelma, jonka vuosittaisten tavoitteiden kautta parannetaan jatkuvasti kestävän kehityksen toteutumista opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Ohjelma sisältää tavoitteet, toimenpiteet, vastuut, aikataulut, resurssit ja mittarit valittujen teemojen kehittämiseksi ja tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi.

Pirkan opisto on sitoutunut erityisesti seuraavien teemojen toteuttamiseen toiminnassaan:

  1. Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus

  2. Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys

  3. Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet & monikulttuurisuus ja kansainvälisyys

  4. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi

Kestävän kehityksen työryhmä

Syksyllä 2015 koottiin kestävän kehityksen työryhmä koordinoimaan ja kehittämään opiston kestävän kehityksen toimintaa. Keke-työryhmään kuuluvat:

  • koulutussuunnittelija Päivikki Koikkalainen
  • toimistosihteeri
  • opistomestari Lassi Viita

Keke-työryhmän neuvonantajana ja yhteistyökumppanina on toiminut ympäristöalan opiskelija, luennoitsija Kristiina Suojakari.


Pirkan opiston keke-vastaavana toimii koulutussuunnittelija Päivikki Koikkalainen p. 040 133 4212, etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Tule mukaan kestävän kehityksen työhön!

Kutsumme sinut mukaan kestävän kehityksen talkoisiin! Minkälaista voisi olla taloudellisesti tehokas, yhteiskunnallisesti tasa-arvoinen ja ympäristön kannalta kestävä opistotoiminta? Mikä on sinun ekovinkkisi meille?
Osallistu täyttämällä oheinen lomake!
Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Paikkakunta, jota idea/kommentti koskee (voit valita myös useampia paikkakuntia)
Ideani tai kommenttini
Toivon, että minuun ollaan yhteydessä:
Kiitos osallistumisesta!