f

 

Blogi Lintu

Lähetä tekstejä julkaistavaksi:

anne.sallinen@nokiankaupunki.fi 

                                                                                                                                                                                               Teos: Roosa Rahkonen

                                                                                                                                                                                

Hyvinvoinnin kuntopiiriin

Minkälainen rooli kansalaisopistolla tulisi olla nyky-yhteiskunnassa? Vapaan sivistystyön guruihin lukeutuvaa Erkki Takataloa lainaten: Tulisiko sen olla temppeli - totuutta etsivä yhteisö, jossa valo tulee ylhäältä ja rituaalit höystävät arkea. Vai kenties utopistinen keidas - tasa-arvoisten ihmisten yhteisö, jossa vallitsee opetuksen ja opiskelun vapaus. Entäpä tehdas - hierarkinen ja byrokraattinen tiedon ja työvoiman tuotantolaitos, joka takoo tulosta ja investoinneille saadaan vastinetta. Tai ehkä sittenkin basaari - vapaa markkinapaikka, jossa kuluttaja on kuningas.

Tuon Erkin lanseeraaman mallin rinnalle voidaan nostaa vielä näkemys kansalaisen kokonaisvaltaisesta kuntopiiristä jonka alueita ovat henkinen, ammatillinen, sosiaalinen ja fyysinen. Henkinen kuntopiiri näyttää suuntaa ja takoo uskoa sekä toivoa elämään. Ammatillinen kohottaa niitä tietoja ja taitoja, joita työelämässä tarvitaan. Sosiaalinen kuntopiiri puolestaan valaa perustaa ystävyydelle, yhteisöllisyydelle ja kumppanuudelle. Fyysinen vaalii jaksamista, vireyttä ja kuntoa.

Kansalaisopistot ovat koko olemassaolonsa ajan vetäneet näitä hyvinvoinnin kuntopiirejä ja ne kelpaavat edelleen perusteluiksi opistojen olemassaololle. Opistojen on kuitenkin jatkuvasti tehtävä itsensä uudelleen tarpeelliseksi.  Opiskelijat tekevät valintojaan monien hyvien ja tärkeiden asioiden välillä.  Tarjontaa on runsaasti ja kilpailu on kovaa. Ratkaisevaksi tekijöiksi tässä pelissä nousevat innostus ja luovuus, mutta tärkeää osaa näyttelevät myös realismi ja taito mukautua ympäristön muutoksiin.

Valtiovallan ja kuntien taloustalkoot ajavat opistoja yhteen kautta Suomen.  Paikallisesti ratkaisut saattavat olla hyvinkin erilaisia, mutta yksi on varmaa: kansalaisopistojen tarve ei häviä mihinkään. Opistot palvelevat kaikkia, tulevat lähelle ja vastaavat tämän päivän sivistys- ja harrastustarpeisiin.  Juuri tässä piilee opistokentän voima. Siksi kansalaisopistot ovatkin valtakunnan suurin kansanliike. 

 

Matti Korolainen
rehtori