f

 Ryhmäkuva-sivuille-vaalea

Opintoneuvonta ja suunnittelu

Suunnittelijaopettaja Mikael Härkänen 
(aikuisten kuvataiteen perusopetus)
puh. 040 133 4216

Suunnittelijaopettaja Anne Sallinen
(aikuisten käsityön taiteen perusopetus)
puh. 040 133 4213

Suunnittelijaopettaja Heikki Riikonen
(lasten ja nuorten kuvataiteen ja käsityön taiteen  perusopetus)
puh. 040 133 4215

Toimistosihteeri Kaija Tomperi
puh. 040 133 4223

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.f

 

Kuvataide- ja käsityökoulu

Pirkan opisto tarjoaa aikuisille, lapsille ja nuorille visuaalisten taiteiden perusopetusta.


Aikuisten opetus

Pirkan opisto järjestää aikuisten kuvataiteen perusopetusta Nokialla ja Pirkkalassa. Käsityön taiteen perusopetusta on tarjolla Nokialla.

Opetussuunnitelma on laadittu Pirkan opistossa keväällä 2014 kuvataiteen ja käsityön suuntautumisvaihtoehdoista valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden (OPH, määräykset 39/011/2002 ja 11/011/2005) pohjalta niitä täsmentäen ja soveltaen paikallisiin olosuhteisiin. Yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat kymmenestä opintokokonaisuudesta. Laajan oppimäärän opinnot muodostuvat perus- ja syventävistä opinnoista.Lasten ja nuorten opetus


Pirkan opiston kuvataide- ja käsityökoulu tarjoaa taiteen perusopetusta kuvataiteessa ja käsityötaiteessa lapsille ja nuorille. Kuvataiteen perusopetusta järjestetään Nokialla, Pirkkalassa, Lempäälässä ja Vesilahdella. Käsityön taiteen perusopetukseen voi hakeutua Nokialla ja Pirkkalassa.

 
Opetussuunnitelma täyttää taiteen perusopetuksen laissa ja asetuksessa (laki 633/1998 ja asetus 813/1998) määrätyt tehtävät ja tavoitteet ja se on laadittu keväällä 2014 Pirkan opistossa visuaalisten taiteiden kuvataiteen ja käsityön suuntautumisvaihtoehdoista valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden (OPH, määräys 11/011/2005) pohjalta niitä täsmentäen ja soveltaen paikallisiin olosuhteisiin.