f

Ilmoittautuminen

Kaikkiin varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmiin (MUSKARIT) ilmoittaudutaan lapsen nimellä, huoltajan tiedot merkitään laskutuskenttään.

Kurssimaksu sisältää yhden aikuisen ja yhden lapsen osallistumisen. Lapset siirretään automaattisesti kevään ryhmiin, elleivät vanhemmat itse peruuta paikkaa ilmoittamalla peruutuksesta opiston toimistoon.

Neuvonta ja suunnittelu

Suunnittelijaopettaja Tuula Landau
puh. 040 133 4232

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi


Tampuriinit3-edit (kopio)

 


Varhaisiän musiikkikasvatus


VAUVAMUSKARIT

Vauvan ja vanhemman yhteinen musiikkituokio. Lauletaan, leikitään, loruillaan ja liikutaan. Muskarissa vauva tutustuu erilaisiin soittimiin kuunnellen, katsellen, tutkien sekä vanhemman avustuksella soittaen. Leikin, laulun ja lorun kautta vauvalle rakentuu peruskokemus hyvästä yhdessäolosta. Osallistuminen ei edellytä aiempaa musiikkiharrastusta.

MUSKARIT 1-2 -VUOTIAAT

Aikuisen ja lapsen yhteinen musiikkituokio, jossa aikuinen on mukana toiminnassa aktiivisesti koko tunnin ajan. Lauletaan perinteisiä ja uusia lastenlauluja elävöittäen niitä leikkien, draamallisesti, kuvallisesti sekä keho-, rytmi- ja melodiasoittimin. Liikutaan musiikin mukaan ohjatusti sekä vapaasti improvisoiden. Osallistuminen ei edellytä aiempaa musiikkiharrastusta.

MUSKARIT 3-4 -VUOTIAAT

Opetellaan leikinomaisesti helppoja lauluja ja loruja. Elävöitetään laulua keho-, rytmi- ja melodiasoittimin. Leikitään ja liikutaan musiikin mukaan ohjatusti sekä improvisoiden. Osallistuminen ei edellytä aiempaa musiikkiharrastusta. Lapset osallistuvat muskariin ilman huoltajaa.

MUSKARIT 5-6 -VUOTIAAT

Lauletaan, liikutaan musiikin mukaan ja eläydytään kuunneltavaan musiikkiin. Käytetään keho- ja rytmisoittimia monipuolisesti laulujen ja lorujen säestämiseen ja musiikillisten tarinoiden värittämiseen. Tutustutaan myös melodiasoittimiin. Muskari antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia mahdollisille tuleville soitinopinnoille. Osallistuminen ei edellytä aiempaa musiikkiharrastusta. Lapset osallistuvat muskariin ilman huoltajaa.