f


Kurssihaku ja ilmoittautuminen 

ke 3.1.2018 klo 9.30 alkaen                

ILMOITTAUDU NETISSÄ
sekä (03) 5652 2500Opintoneuvonta ja suunnittelu
Suunnittelijaopettaja Tuula Landau
puh. 040 133 4232

Toimistosihteeri Tuija Vainio
puh. 040 133 4217

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fiKielet

Elina tahkola puettu veistos (kopio)Opiston kielikursseilla voi kehittää ja ylläpitää olemassa olevaa kielitaitoa sekä aloittaa uuden kielen opiskelun aivan alusta. Koko lukuvuoden kestoisten alkeis-, jatko- ja keskustelukurssien lisäksi opetustarjonnassa on myös lyhytkestoisia kielten erikoiskursseja. Kielten opetuksen tavoitteena on oppia selviytymään käytännön viestintätilanteissa. Osana kieliopintoja tutustutaan myös kielialueiden kulttuuriin ja elämänmenoon.

Määrittelemme kielikurssien taitotasot Eurooppalaisen viitekehyksen (Common European Framework) mukaan: perustaso (A1 ja A2), keskitaso (B1 ja B2) ja ylin taso (C1 ja C2). Kunkin kurssin taitotaso on merkitty kurssin nimen yhteyteen.

Opiskelijat hankkivat itse kurssin yhteydessä mainitun oppikirjan. Kursseille voi tulla mukaan myös oppikirjan ollessa kesken. Opintoneuvontaa sekä tietoa kurssien sisällöistä ja opetusmetodeista saat kielten opettajilta.

 

 

 

Maarit Europaeus veistos Espanja (kopio)


KIELTEN TAITOTASOKUVAUKSET LYHYESTI
(Euroopan neuvosto)

A1
Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettisten tarpeiden tyydyttäminen. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.


A2
Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan. 


B1
Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmissa tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia. 


B2
Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa ilman, että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat. 


C1
Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä. Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä. Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidossanoja. 


C2
Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Osaa yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti. Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.